Fundația Progpers este o organizație non-guvernamentală activă în domeniul formării profesionale a adulților
din județul Alba. Acreditările deținute și parteneriatele stabilite cu instituțiile statului și alte ONG-uri, sunt garanții privind calitatea serviciilor oferite. (Detalii)


PROIECT PRISMA
Program de Instruire Specializata pentru Manageri, COD SMIS 116944.

Introducere

Obiectivul general al proiectului

Furnizarea unui program integrat de instrumente, metode si practici de management al resurselor umane, dedicate angajatilor siantreprenorilor din IMM-uri, in scopul cresterii adaptabilitatii activitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenþial competitividentificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivului general consta in furnizarea:

 • pentru angajatii care asigura managementul strategic al intreprinderilor, programe de instruire acreditate ANC si programe acreditateinternational in specializari de management de proiect
 • pentru angajatii din departamentele sau birourile de resurse umane programe de instruire acreditate ANC in specializari de managementsi gestionare a resurselor umane
 • pentru antreprenori ai IMM-urilor programe de instruire acreditate ANC in dezvoltarea competentelor antreprenoriale si adaptarea laprincipiile unei economii „verzi” prin specializare in managementul deseurilor
 • pentru IMM-uri programe de consultanta si asistenta in strategii de dezvoltare a resurselor umane

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Cresterea performantelor profesionale si abilitatilor manageriale pentru 90 de manageri prin furnizareaunor programe de instruire acreditate ANC in specializarea „Manager proiect” si a unui program acreditat international inspecializarea „Project Management Professional” pe o perioada de 11 luni prin care 79 de persoane vor dobandi o certificarerecunoscuta ANC si 10 persoane o acreditare de nivel international.
 2. Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane pentru 154 de angajati aidepartamentelor sau birourile de resurse umane prin furnizarea unor programe de formare profesionala acreditate ANC inspecializarile “Manager resurse umane” si “Inspector resurse umane” precum si prin participarea la Workshop-ul “Managementulresurselor umane” pe o perioada de 11 luni prin care 152 de persoane vor dobandi o certificare recunoscuta ANC.
 3. Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru 190 de antreprenori prin furnizarea unor programe deformare profesionala acreditate ANC in specializarea „Competente antreprenoriale” si adaptarea activitatii la principiile uneieconomii „verzi” pentru 76 de antreprenori prin furnizarea unor programe de formare acreditate ANC in specializarea „Specialist inmanagementul deseurilor” pe o perioada de 12 luni, prin care 263 de persoane vor dobandi o certificare recunoscuta ANC.
 4. Consilierea in dezvoltarea resurselor umane a 50 antreprenori si angajati din departamentele/birourilede resurse umane si sprijinirea a 10 IMM-uri in elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane prinfurnizarea de servicii de asistenta pe o perioada de 11 luni.

Rezultate asteptate

 1. 150 angajatori direct implicati, constientizeaza importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formarecontinuaIn urma participarii la campaniile de constientizare, un numar de 150 de angajatori care intentioneaza sa-si adapteze activitateala sectoarele economice/domenii de specializare inteligenta conform SNCDI, inteleg importanta si necesitatea participariiangajatilor la formare profesionala continua, pentru imbunatatirea cunostintelor profesionale, in vederea asigurarii unuirandament mai bun la locul de munca si implicit de crestere a productivitatii.
 2. 90 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesionala autorizata si/sau instruire acreditata international inmanagement. Din totalul persoanelor participante la activitatile proiectului, un numar de 90 de persoane angajate, care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management, vor fi selectate pentru a participa la activitatea de formare profesionala si/sau instruire extinsapentru manageri.
 1. Din totalul celor 80 de benefiari ai activitatii de formare profesionala in specializarea „Manager proiect”, un numar de 79 deabsolventi, respectiv peste 98% dintre acestia, dobandesc o specializare recunoscuta ANC.
 2. 154 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesionala autorizata in dezvoltarea resurselor umane. Din totalul persoanelor participante la activitatile proiectului, un numar de 154 de persoane angajate cu contract individual demunca (cu norma intreaga sau timp partial), din departamentele/birourile de resurse umane, vor fi selectate pentru a participa laactivitatea de formare profesionala dedicata lor.
 3. Din totalul celor 88 de benefiari ai activitatii de formare profesionala in specializarea „Manager resurse umane”, un numar de 87de absolventi, respectiv peste 98% dintre acestia, dobandesc o specializare recunoscuta ANC.
 4. Din totalul celor 66 de benefiari ai activitatii de formare profesionala in specializarea „Inspector resurse umane”, un numar de 65de absolventi, respectiv peste 98% dintre acestia, dobandesc o specializare recunoscuta ANC.
 5. 20 persoane dobandesc o capacitate sporita de a lua decizii si de a comunica sub toate aspectele ce tin de gestionareadepartamentului de resurse umane. In urma participarii la workshop-ul Managementul resurselor umane, un numar de 20 de persoane dobandesc o capacitatesporita de gestionare a relatiilor interne si a comunicarii cu angajatii, respectiv de gestionare a resursei umane din cadrulorganizatiei.
 6. 266 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesionala autorizata in gestionarea afacerilor si aplicareaprincipiilor unei economii "verzi"Din totalul persoanelor participante la activitatile proiectului, un numar de 266 de antreprenori care isi gestioneaza propriileafaceri vor fi selectati pentru a participa la activitatea de formare profesionala dedicata antreprenorilor pentru a dobandi cunostinte suplimentare de gestionare a afacerilor si de aplicare a principiilor unei economii „verzi”in cadrul propriilor afaceri.
 7. Din totalul celor 190 de benefiari ai activitatii de formare profesionala in specializarea „Competente antreprenoriale”, un numar de188 de absolventi, respectiv peste 98% dintre acestia, dobandesc o specializare recunoscuta ANC.
 8. Din totalul celor 76 de benefiari ai activitatii de formare profesionala in specializarea „Specialist in managementul deseurilor”, unnumar de 75 de absolventi, respectiv peste 98% dintre acestia, constientizeaza rolul abordarii "verzi" a activitatilor si dobandesco specializare recunoscuta ANC.
 9. 50 antreprenori si responsabili ai birourilor de personal-salarizare constientizeaza importanta dezvoltarii resurselor umanesi isi imbunatatesc abilitatile de organizare si comunicare.
 10. 10 IMM-uri isi dezvolta metodele si tehnicile de implementare a strategiilor de dezvoltare a resurselor umane.

Achiziții