Demararea proiectului ,,IMPACT”

Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, împreună cu ASOCIAȚIA A.S.M.E.A. Ocna Mureș, ORAȘUL Ocna Mureș si Liceul Teoretic PETRU MAIOR din Ocna Mureș, în calitate de parteneri, au început implementarea proiectului ,,IMPACT”-POCU/140/4/2/114638. Proiectul, cu perioada de implementare 14 februarie 2018 – 12 februarie 2021, are ca obiectiv general ,,Crearea unui sistem integrat de intervenții sociale prin programe alternative de educație, măsuri active de ocupare, servicii sociale și medicale, dedicate comunităților marginalizate aparținând UAT Ocna Mureș, în scopul combaterii sărăciei și excluziunii sociale.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului ,,IMPACT”, sunt:

 • 64 elevi care își îmbunătățesc situația școlară,
 • 72 elevi care își îmbunătățesc competentele de comunicare, sociale, artistice,
 • 280 persoane conștientizează rolul încrederii în sine și dezvoltă autocunoașterea aptitudinilor personale și profesionale,
 • 280 persoane își dezvoltă abilitățile necesare creșterii șanselor de ocupare,
 • 266 persoane dobândesc o calificare recunoscuta ANC,
 • 220 persoane dobândesc și/sau își îmbunătățesc aptitudinile antreprenoriale,
 • 10 persoane beneficiare de sprijin financiar direct (micro-grant),
 • 200 persoane beneficiază de facilitarea accesului la servicii sociale,
 • 80 copii își diminuează riscul instituționalizării și marginalizării sociale și 80 părinți conștientizează importanta educației,
 • 520 persoane primesc acces la servicii medicale, din care 360 de adulți beneficiază de pachete de igienă personală,
 • 200 adulți își îmbunătățesc condițiile de igienă ale locuinței,
 • minim 30 persoane beneficiază de îmbunătățirea condițiilor de locuit,
 • minim 30 persoane beneficiază de obținerea actelor de proprietate,

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. ,,Reducerea numărului de persoane  aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”.

Valoarea totală a proiectului este de10.161.385,40 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 8.637.177,59 lei.

Date de contact: Președinte – Chiorean Lucian-Oliviu, Telefon: 0761786242; Fax: 0258/811405

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *