Axa Prioritară: 1- Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”
Obiectivul specific: 1.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta Între
16- 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile Titlul proiectului: ASTRA- Asistență pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat
Contract: POCU/991/1/3/153069

Poti vizualiza intreg pliantul aici

Cursuri de inițiere/specializare – 45 zile, subvenție in valoare de 900 ron/absolvent:
 Competențe digitale
 Ambalator manual
 Lucrător finisor în construcții
Cursuri de calificare de 90 zile, subvenție în valoare de 1800 ron/absolvent:
 Lucrător în comerț
 Agent de securitate
 Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport

Grup țintă:
Este alcătuit din 372 tineri NEETs cu varsta intre 16 – 29 ani,
cu domiciliul sau resedinta in judetul Alba, cu accent pe cei de
etnie roma si cei din mediul rural, inregistrati la Serviciul
Public de Ocupare (SPO), care va fi compus din categoriile de
profilare:
 60 de persoane profilate și încadrate în nivelul de ocupabilitate a) – ușor ocupabil.
 312 persoane profilate și încadrate în nivelele de ocupabilitate b) – mediu ocupabil, c) – greu ocupabil și d) – foarte greu ocupabil.

Rezultate:
 Minim 500 tineri informați privind oportunitățile oferite prin proiect.
 Minim 372 tineri selectați pentru a face parte din grupul țintă al proiectului.
 Minim 183 de absolvenți ai cursurilor de inițiere /specializare dobândesc o certificare recunoscută ANC.
 Minim 41 de absolvenți ai cursurilor de calificare dobândesc o certificare recunoscută ANC.
 Minim 60 tineri beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere antreprenorială.
 Minim 10 întreprinderi nou înființate vor fi subvenționate cu 25.000 euro/afacere.
 Minim 10 întreprinderi monitorizate în timpul și după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
 Beneficiarii care se vor angaja vor fi subvenționați cu echipamente de lucru, set complet două anotimpuri, adaptat la specificul locului de muncă.

Poti vizualiza intreg pliantul aici

Obiectivul general:

Crearea unui sistem de măsuri active de ocupare, pentru tinerii NEETs șomeri cu vârsta intre 16 – 29 ani, cu accent pe persoanele de etnie romă și din mediul rural, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de ocupare (SPO), prin programe de educație și măsuri active de ocupare, pentru facilitarea tranziției către piața muncii si creșterea șanselor de ocupare a acestora. Valoarea totală eligibilă a Contractului de finanțare este 4.940.354,95 LEI, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 4.245.219,52 LEI.

Adrese contact:
Fundația PROGPERS – CHIOREAN Lucian: 0761786242
Mun. Alba Iulia, Str. Trandafirilor, Nr. 16, Birou 16, Jud. Alba
As. OAMENII DE MÂINE – CSABAI Tiberiu: 0745231266
Mun. Alba Iulia, Str. Ciocârliei, Nr. 31, Jud. Alba
AJOFM Alba – ENGI Corneliu: 0774600834
Mun. Alba Iulia, Str.Nicolae Titulescu, Nr. 10B, Bloc “COLUMNA”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *