ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: Fundația PROGPERS, str.Trandafirilor, nr.16, birou 16, Alba Iulia
Obiectul contractului: Achizitie echipamente IT – desktop necesare desfășurării activităților din cadul proiectului ALIAT cod SMIS 126546
Durata contractului: 1 luna
Procedura aplicată: Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Anunt de participare – vizualizeaza documentul oficial

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
PRIVIND ESTIMAREA VALORII ȘI ALEGEREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ

I. OBIECTUL ESTIMĂRII – Echipamente IT – desktop
COD CPV – 30213300-8 – Computer de birou
II. TITLUL PROIECTULUI – ALIAT cod SMIS 126546
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Nota estimare valoare desktop – vizualizeaza documentul oficial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *