26.06.2019

                       Anunț rezultate finale evaluare planuri de afaceri sesiunea iunie 2019

Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar în cadul proiectului ,,IMPACT” – POCU/140/4/2/114638, derulat în perteneriat cu ASOCIAȚIA A.S.M.E.A. ACȚIUNI SOCIALE PRIN METODE EDUCATIVE ACTIVE, ORAȘUL OCNA MUREȘ și LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR din Ocna Mureș, care are ca obiectiv general ,,Crearea unui sistem integrat de intervenții sociale prin programe alternative de educație, măsuri active de ocupare, servicii sociale și medicale, dedicate comunităților marginalizate aparținând UAT Ocna Mureș, în scopul combaterii sărăciei și excluziunii sociale, anunță rezultatele finale ale evaluării planurilor de afaceri depuse la sediul biroului local al proiectului ,,IMPACT” din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, pentru sesiunea iunie 2019 și aduce la cunoștință următoarele:

– Planul de afaceri cu titlul ,,Studio foto-video”, a fost declarat admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 67,5 de puncte,

– Planul de afaceri cu titlul ,,Sonorizări evenimente speciale și spectacole”, a fost declarat admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 66 de puncte,

– Planul de afaceri cu titlul ,,SC Expres MOB SRL”, a fost declarat admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 66 de puncte,

– Planul de afaceri cu titlul ,,Consultanță corecta, soluții optime”, a fost declarat admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 65 de puncte,

– Planul de afaceri cu titlul ,,Comert, cu drag”, a fost admis în faza de conformitate, dar nu a întrunit punctajul minim de 65 de puncte pentru a putea fi admis, acesta fiind respins de la finanțare cu un punctaj mediu de 40 de puncte.

Conform ,,Metodologiei de selecție planuri de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”, privind dreptul beneficiarilor care participă la concurs și se consideră neîndreptățiți cu privire la rezultatele obținute în urma evaluărilor privind concursul, de a depune contestație scrisă cu privire la acest aspect, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, se menționează următoarele:

– în perioada de depunere a contestațiilor: 19.06.2019-25.06.2019 inclusiv, nu s-au prezentat beneficiari participanți cu un plan de afaceri la sesiunea din iunie 2019, care să depună contestații cu privire la modalitatea de evaluare a planurilor de afaceri depuse.

– se concluzionează faptul că rezultatele și punctajele anunțate în data de 18.06.2019, rămân finale, acestea, nu mai suportă modificări.

,,Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”, este întocmită în concordanță cu Schema de ajutor de minimis ,,Dezvoltare Locală Integrală (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” aprobată prin Ordinul MFE nr. 534 din 20.04.2016 și orice interpretare va fi făcută în sensul acesteia din urmă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. ,,Reducerea numărului de persoane  aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”. Valoarea totală a proiectului este de 10.161.385,40 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 8.637.177,59 lei.

Date de contact: Beneficiar – Fundația PROGPERS

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu

Telefon: 0761786242; Fx: 0258/811405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *