03.07.2019

             Finalizarea proiectului ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manageri”               

Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manageri”-POCU/227/3/8/116944. Proiectul, cu perioada de implementare 04.05.2018- 03.07.2019, a avut ca obiectiv general ,,Furnizarea unui program integrat de instrumente, metode și practici de management al resurselor umane, dedicate angajaților și antreprenorilor din IMM-uri, în scopul creșterii adaptabilității activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Rezultatele realizate în cadrul proiectului ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manager”, sunt:

 • 150 angajatori direct implicați, au conștientizat importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă;
 • 189 persoane au fost selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată și/sau instruire acreditată internațional în management;
 • 88 de persoane au dobândit o specializare recunoscută ANC (în domeniu ,,Manager proiect”);
 • 7 persoane au obținut o certificare internațională (acreditare Project Management Institute);
 • 154 persoane au fost selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată in dezvoltarea resurselor umane;
 • 22 de persoane au dobândit o specializare recunoscută ANC (în domeniu ,,Manager Resurse Umane”);
 • 132 de persoane au obținut o specializare recunoscută ANC (în domeniu ,,Inspector Resurse Umane”)
 • 20 persoane au dobândit o capacitate sporita de a lua decizii și de a comunica sub toate aspectele ce țin de gestionarea departamentului de resurse umane;
 • 167 persoane au fost selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată în gestionarea afacerilor și aplicarea principiilor unei economii “verzi”;
 • 130 de persoane și-au îmbunătățit aptitudinile antreprenoriale și au obținut o specializare recunoscută ANC (în domeniu ,,Competențe antreprenoriale”);
 • 127 de persoane au conștientizat rolul abordării “verzi” a activităților și au dobândit o specializare recunoscută ANC (în domeniu ,,Specialist în managementul deșeurilor”);
 • 139 antreprenori și responsabili ai birourilor de personal-salarizare au conștientizat importanța dezvoltării resurselor umane și și-au îmbunătățit abilitățile de organizare și comunicare;
 • 10 IMM-uri și-au dezvoltat metodele și tehnicile de implementare a strategiilor de dezvoltare a resurselor umane;

Proiectul ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manageri”, un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 ,,Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.8. ,,Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Valoarea totală a proiectului: 2.018.901,57 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 1.716.066,33 lei.

 

Date de contact:

Beneficiar – Fundația PROGPERS

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu

Telefon: 0761786242;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *