Fundația PROGPERS din Alba Iulia derulează proiectul ,,PRISMA – Program de Instruire Specializată pentru Manageri” – POCU/227/3/8/116944. Proiectul, cu perioada de implementare 04.05.2018- 03.05.2019, are ca obiectiv general ,,Furnizarea unui program integrat de instrumente, metode și practici de management al resurselor umane, dedicate angajaților și antreprenorilor din IMM-uri, în scopul creșterii adaptabilității activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Până la data de 30.09.2018 în cadrul proiectului ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manager”, au fost atinse următoarele rezultate:

  • 90 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată și/sau instruire acreditată internațional in management;
  • 16 persoane dobândesc o specializare recunoscută ANC;
  • 49 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată in dezvoltarea resurselor umane;
  • 42 persoane selectate pentru a beneficia de formare profesională autorizată în gestionarea afacerilor și aplicarea principiilor unei economii “verzi”;
  • 37 antreprenori și responsabili ai birourilor de personal-salarizare conștientizează importanța dezvoltării resurselor umane și își îmbunătățesc abilitățile de organizare și comunicare;
  • 3 IMM-uri își dezvoltă metodele și tehnicile de implementare a strategiilor de dezvoltare a resurselor umane;

Proiectul ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manageri”, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 ,,Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.8. ,,Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.018.901,57 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 1.716.066,33 lei.

Date de contact:  Beneficiar – Fundația PROGPERS

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu

Telefon: 0761786242; Fax: 0258/811405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *