Nr. 272 / 24.07.2018

Anunț rezultate evaluare Planuri de afaceri sesiunea iulie 2018

             Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar în cadul proiectului ,,IMPACT” – POCU/140/4/2/114638, derulat în perteneriat cu ASOCIAȚIA A.S.M.E.A. ACȚIUNI SOCIALE PRIN METODE EDUCATIVE ACTIVE, ORAȘUL OCNA MUREȘ și LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR din Ocna Mureș, care are ca obiectiv general ,,Crearea unui sistem integrat de intervenții sociale prin programe alternative de educație, măsuri active de ocupare, servicii sociale și medicale, dedicate comunităților marginalizate aparținând UAT Ocna Mureș, în scopul combaterii sărăciei și excluziunii sociale,

anunță rezultatele evaluării planurilor de afaceri depuse la sediul biroului local al proiectului ,,IMPACT” din Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3, pentru sesiunea iulie 2018 și aduce la cunoștință următoarele:

  • Planul de afaceri cu titlul ,,SOLUȚII CORECTE LA DIAGNOSTIC CORECT” a fost declarant admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 73 de puncte;
  • Planul de afaceri cu titlul ,,AUTO TOTAL CLEAN” a fost declarant admis în faza de conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 71,5 puncte;
  • Planul de afaceri cu titlul ,,MAI MULT VERDE” a fost admis în faza de conformitate dar nu a instruit punctajul minim de 65 de puncte pentru a putea fi admis, acesta fiind respins de la finanțare cu un punctaj mediu de 54 de puncte.

,,Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și acordarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului IMPACT cod SMIS 114638”, este întocmită în concordanță cu Schema de ajutor de minimis ,,Dezvoltare Locală Integrală (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” aprobată prin Ordinul MFE nr. 534 din 20.04.2016 și orice interpretare va fi făcută în sensul acesteia din urmă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. ,,Reducerea numărului de persoane  aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”. Valoarea totală a proiectului este de 10.161.385,40 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 8.637.177,59 lei.

Mentor antreprenoriat- proiect ,,IMPACT” – POCU/140/4/2/114638

Căbulea Ioana-Maria

Telefon: 0761786243

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *