Demararea proiectului ,,PRISMA – Program de Instruire Specializată pentru Manageri”                                                                                  30.07.2018

Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului ,,PRISMA – Program de Instruire Specializată pentru Manageri” – POCU/227/3/8/116944.

Proiectul, cu perioada de implementare 04.05.2018 – 03.05.2019, are ca obiectiv general Furnizarea unui program integrat de instrumente, metode și practici de management al resurselor umane, dedicate angajaților și antreprenorilor din IMM-uri, în scopul creșterii adaptabilității activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Rezultatele preconizate în cadrul proiectului ,,PRISMA – Program de Instruire Specializată pentru Manager”, sunt:

 • 150 angajatori direct implicați, conștientizează importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă;
 • 79 de persoane dobândesc o specializare recunoscută ANC;
 • 10 persoane obțin o certificare internațională PMP (acreditare Project Management Institute);
 • 154 persoane selectate pentru formare profesională autorizată in dezvoltarea resurselor umane;
 • 87 de persoane dobândesc o specializare recunoscută ANC;
 • 65 de persoane obțin o specializare recunoscută ANC;
 • 20 persoane dobândesc o capacitate sporita de a lua decizii și de a comunica sub toate aspectele ce țin de gestionarea departamentului de resurse umane;
 • 188 de persoane își îmbunătățesc aptitudinile antreprenoriale și obțin o specializare recunoscută ANC;
 • 75 de persoane conștientizează rolul abordării “verzi” a activităților și dobândesc o specializare recunoscută ANC;
 • 50 antreprenori și responsabili ai birourilor de personal-salarizare conștientizează importanța dezvoltării resurselor umane și își îmbunătățesc abilitățile de organizare și comunicare;
 • 10 IMM-uri își dezvoltă metodele și tehnicile de implementare a strategiilor de dezvoltare a resurselor umane;

Proiectul ,,PRISMA- Program de Instruire Specializată pentru Manageri”, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 ,,Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.8. ,,Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.018.901,57 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 1.716.066,33 lei.

 

Date de contact:

Beneficiar – Fundația PROGPERS

Președinte – Chiorean Lucian Oliviu

Telefon: 0761786242; Fax: 0258/811405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *