Nr. 138/23.05.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Denumirea achizitorului: Fundația PROGPERS, str.Tudor Vladimirescu, nr.18, birou 5, Alba Iulia

Obiectul contractului: Servicii de catering necesare desfășurării activităților din cadul Proiectului PRISMA – Program de Instruire Specializată pentru Manageri, cod SMIS 116944

Durata contractului: 11 luni

Procedura aplicată:  Procedura este reglementată prin Ordinul MFE nr.1284/08.08.2016 privind procedurile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Termenul şi modul de depunere a ofertelor:

30.05.2018 ora 16:00 la sediul Fundației PROGPERS, str.Tudor Vladimirescu, nr.18, birou 5, Alba Iulia, jud. Alba, sau prin e-mail pe adresa office@fundatiaprogpers.ro.

Persoana de contact:  HENTEA Tiberiu, membru comisie, email office@fundatiaprogpers.ro telefon 0744-700899, fax 0258-811405

Accesarea documentației de atribuire:

Documentația de atribuire este disponibila la sediul Fundației PROGPERS, str.Tudor Vladimirescu, nr.18, birou 5, Alba Iulia, jud. Alba, sau pe site la adresa www.fundatiaprogpers.ro in secţiunea Achiziții

Criteriul de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *